Bon de comanda

                                                                           BON DE COMANDA

                                                                                                   NR............... DIN  DATA..............

NUMELE, PRENUMELE TURISTULUI/ REPREZENTANTULUI:

ADRESA:

TELEFON:

MAIL:

SERVICII TURISTICE SOLICITATE:

STATUS REZERVARE:

NR. PERSOANE:

VALOAREA SERVICIILOR COMANDATE:

SCADENTA PLATA NR.1                                                           SUMA:

SCADENTA PLATA NR.2                                                           SUMA:

SCADENTA PLATA NR.3                                                           SUMA:

 

Regim pasapoarte/vize: Pasaport valabil minim 6 luni de la iesirea din tara. Verificati pe www.mae.ro detaliile privind conditiile de calatorie.

Doresc asigurare medicala: DA…./ NU….

Fotografiile din cataloage sunt cu caracter informativ, iar Agentia nu isi asuma eventualele modificari realizate de hotelieri.

Exista posibilitatea modificarii orarelor/comasarii unor zboruri (escale) Agentia avand obligatia sa comunice calatorului, cu cel putin 2 zile calendaristice inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: orele programate (finale) de plecare/intoarcere, escale si legaturi, date de contact.

In cazul in care din motive imputabile agen?iei, serviciile comandate nu pot fi prestate, agen?ia este obligata sa asigure servicii similare cel pu?in la acela?i grad de confort, fara plata suplimentara din partea clientului.

Turi?tii sunt obliga?i sa suporte eventualele daune produse structurii de cazare pe perioada sejurului.

Turi?tii care încearc?, prin orice mijloace s? ob?in? pe nedrept desp?gubiri sau cei care înlesnesc asemenea fapt, vor suporta rigorile legii. La data confirm?rii de c?tre agen?ie a serviciilor comandate de turist, prezentul bon de comand? devine anexa a contractului între p?r?i.

Turistul / reprezentantul declar pe propria raspundere ca:

  • Reprezint cu puteri depline toti turistii inscrisi in bonul de comanda si semnez in numele meu si in numele acestora.
  • Am primit toate informatiile necesare si oferta.

Plata serviciilor turistice exprimate in EURO se poate efectua in valuta specificata sau in RON la cursul de referinta BNR din ziua platii + 2% (comision de risc valutar)

Partile declara ca au convenit si acceptat in totalitate serviciile hotelului……………………………………………… cat si cele din prezentul bon de comanda.
 

SEMNATURA CALATOR:                                                                                                         AGENT DE TURISM: