Termeni si conditii

 

 

Termeni si conditii de utilizare a website-ului

Bine a?i venit pe website-ul oficial al 4travel.ro.
V? rug?m s? cititi cu mare atentie si s? întelegeti termenii si conditiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul nostru.

SITE

Acest website este proprietatea SC BIB 4 TRAVEL SRL, companie înregistrata in România la Registrul Comertului cu nr. J38/285/2019, avand CUI 40628102 si cu sediul social în Romania. Continutul publicat al acestui website este proprietatea SC BIB 4 TRAVEL SRL, care îsi rezerv?, de asemenea, si dreptul asociat bazei de date a acestui website. Toate drepturile sunt rezervate.

ACCEPTARE TERMENI SI CONDITII

Prin accesarea acestui website sunteti de acord cu urmatorii termeni si urmatoarele conditii, f?r? alte restrictii, ?i cu avertismentul de copyright care se g?seste la adresa: 4travel.ro. Daca nu sunteti de acord cu unul din punctele descrise mai jos, nu puteti utiliza acest Site în nici un fel. Varsta minim? de utilizare a acestui website este restrictionata persoanelor sub 18 ani, varsta minima legala în Romania. Consideram c? utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
Nu declaram ?i nu garantam:
- Acuratetea sau caracterul complet al materialelor publicate pe acest website
- Disponibilitatea acestui website sau operarea acestuia fara erori sau întreruperi
- Compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare si software-ul de pe computerul dumneavostra
- Ca acest website nu poate ca la un moment dat sa contin? infectii de tip virus.

SERVICII

SC BIB 4 TRAVEL SRL va pune la dispozitie un sistem automat care va ofera posibilitatea de a c?uta ai verifica disponibilitati pentru diferite servicii turistice si va permite sa efectuati rezervarea dorita.
Puteti alege dintr-o multitudine de servicii din site avand posibilitatea de a efectua rezervari de servicii turistice direct de pe site, cat si plata acestor servicii prin intermediul sistemului nostru de pla?i on-line.
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obtinerea de informatii privind ofertele si programele turistice. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa. SC BIB 4 TRAVEL SRL ac?ioneaz? ca ?i agent pentru ter?i furnizori cum sunt: hoteluri, pensiuni, altii (Furnizori de Servicii Turistice).
SC ALBA BIB 4 TRAVEL SRL nu-si asuma nici o responsabilitate pentru produsele si serviciile turistice oferite de Furnizorii de Servicii Turistice ?i nu garanteaza în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratetea sau calitatea produselor ?i a serviciilor reflectate pe acest site.

INFORMATII PUBLICATE IN WEBSITE

SC BIB 4 TRAVEL SRL ofer? prin intermediul site-ului informa?ii cu titlu general, cu scop consultativ. V? rug?m nota?i c? informa?iile publicate pe Site pot fi modificate oricând. Este necesar s? verifica?i cu Furnizorul de Servicii Turistice, biroul de turism de la destina?ie, c? informa?iile ap?rute pe site sunt de actualitate.
SC BIB 4 TRAVEL SRL nu asigur? nici o garan?ie cu privire la aranjamentele documentelor de c?l?torie (pa?apoarte, vize, vaccinuri necesare), c? informa?ia de pe site este actualizat?. Drept urmare, este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura c? va c?l?tori în conformitate cu m?surile aplicabile acestor documente de c?l?torie.
SC BIB 4 TRAVEL SRL nu garanteaz? c? informa?ia de pe site (incluzând, dar f?r? limitare, tarifele, descrierile sau datele) nu poate avea erori sau lipsuri, dar vom depune tot efortul s? corect?m erorile (corectabile) de îndat? ce ne sunt aduse la cuno?tin??.
Informa?iile ?i fotografiile din prezentarea unit??ilor de cazare au caracter informativ ?i sunt furnizate de c?tre partenerii no?tri sau preluate de pe site-urile de prezentare ale acestora . Fotografiile prezentate pe site sunt generice si nu pot fi considerate contractuale,ele reprezentând doar efortul nostru de a îmbun?t??ii calitatea informa?iilor cu privire la condi?iile unit??ilor de cazare. Facem eforturi permanente pentru a p?stra acurate?ea ?i actualitatea informa?iilor, îns? nu garant?m c? informa?iile sunt complete, actualizate sau nu con?in erori. V? recomand?m s? consulta?i site-urile oficiale ale hotelurilor sau s? cere?i informa?ii actualizate agen?iei.
Hotelurile î?i rezerv? dreptul de a face modific?ri la programul de all inclusive prezentat in site f?r? un avertisment prealabil.
Informa?iile personale sunt puse la dispozi?ia site-ului pentru a putea primi sau utiliza unele servicii ?i sunt protejate în condi?iile legii. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistreaz? s? intre în baza de date a agen?iei ?i s? primeasc? mesaje cu privire la produse ?i servicii, promo?ii , concursuri sau orice alte actiuni editoriale ?i de marketing desfa?urate în viitor de c?tre 4travel.ro.

CONDI?IILE FURNIZORILOR DE SERVICII TURISTICE

Orice rezervare efectuat? pe Site va fi considerat? drept inten?ia utilizatorului de a achizitiona un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizorul de Servicii Turistice. Dac? cererea dvs. va fi acceptat?, veti primi un e-mail de confirmare de la SC BIB 4 TRAVEL SRL si va intra în vigoare acest contract. Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt in func?ie de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii Turistice. Termenii si condi?iile acestora (incluzând regulile de transport ale pasagerilor impuse de liniile aeriene) se vor aplica adi?ional Termenilor si Condi?iilor acestui Site.
Termenii Furnizorilor de Servicii Turistice pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plata, obliga?ii, anulari, modific?ri ale rezervarilor si restituiri de bani (daca este cazul) ori restric?ii de alt? natur?. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. SC BIB 4 TRAVEL SRL nu este responsabil? pentru costurile care pot sa apar? în momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.
La momentul navig?rii dvs. in Site, veti putea observa referiri c?tre diferite conditii aplicabile ofertelor speciale. Va rugam sa cititi cu atentie acesti termeni dar, va rugam luati legatura cu SC BIB 4 TRAVEL SRL pentru detalii complete.
Sunteti direct responsabil pentru respectarea conditiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de îmbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricaror alte reguli.

ANULARI / MODIFICARI

În cazul în care dori?i anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achizi?ionat (?i Furnizorul de Servicii Turistice permite acest lucru), este responsabilitatea dvs. de a informa online, în scris sau telefonic SC BIB 4 TRAVEL SRL despre inten?iile dvs. În anumite cazuri este posibil s? nu pute?i anula / modifica anumite servicii turistice sau va trebui s? respecta?i anumite cerin?e pentru aceste ac?iuni.
SC BIB 4 TRAVEL SRL sau Furnizorul de Servicii Turistice accept? toate formele de cereri scrise deoarece nu pot anula / modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dvs. ferm?. Pute?i anula rezervarea dvs. prin intermediul site-ului în concordan?? cu termenii ?i condi?iile Furnizorului de Servicii Turistice.
În eventualitatea modific?rii unei rezerv?ri (incluzând, dar f?r? a se limita, anul?ri, restituiri de sume, schimb?ri de nume), SC BIB 4 TRAVEL SRL î?i rezerv? dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din aceast? actiune. Aceste taxe difer? fa?? de taxele impuse direct de catre Furnizorul de Servicii Turistice.

PLATA

Nu se accept? alte modalit??i de plat? în afara celor prezentate pe site ?i nu ne asum?m nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.
În func?ie de termenii ?i condi?iile impuse de hoteluri, la momentul rezerv?rii vi se poate cere plata integral? sau par?ial? a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuat? în contul SC BIB 4 TRAVEL SRL.
Agen?ia nu-?i asuma nici o obliga?ie de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de c?l?torie în cazul nepl??ii integrale a serviciilor comandate. În orice situa?ie, sunte?i responsabil pentru plata sumelor aferente servciilor turistice comandate.
Plata se poate efectua cu principalele c?r?i de credit si bank transfer  recunoscute ?i prezentate detaliat pe site.
SC BIB 4 TRAVEL SRL sau Furnizorul de Servicii Turistice î?i rezerv? dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot s? apar? la momentul rezerv?rilor prin c?r?ile de credit. În acest caz ve?i fi informat despre comisioanele aplicabile. SC BIB 4 TRAVEL SRL î?i rezerv? dreptul de a transfera costurile generate de penaliz?rile de charge back. Dac? rezervarea dvs. este platit? cu cartea de credit a unei alte persoane, ne rezerv?m dreptul de a cere o autoriza?ie scris? din partea acelei persoane.
În cazul în care emitentul c??ii dvs. de credit o cere, SC BIB 4 TRAVEL SRL sau Furnizorul de Servicii Turistice î?i rezerv? dreptul de a trimite biletele, voucher-ele sau alte documente de c?l?torie la adresa dvs. declarat? la momentul emiterii c?rtii de credit. Informa?ia eronat? despre aceast? adres? se poate reflecta în anularea rezerv?rii, întârzierea livr?rii documenteleor de c?l?torie ?i poate determina cre?terea tarifului confirmat. V? rug?m s? v? asigura?i c? detaliile adresei dvs. de facturare se potrivesc cu cele de pe extrasul dvs. de cont. În plus, pentru a minimiza efectele încerc?rii de fraudare a cartii dvs. de credit, înainte de a emite documentele de c?l?torie, ne rezerv?m dreptul de a efectua verific?ri aleatorii, de a cere dovada adresei dvs. ?i o copie a cartii de credit, precum ?i un extras de cont recent.
Toate tarifele si taxele pot fluctua datorit? modific?rii cursului de schimb.

LIMITAREA R?SPUNDERII

La solicitarea explicita a utilizatorului adresat? la adresa de email [[adresa_email]], agen?ia se oblig? s? rectifice, actualizeze, blocheze, stearg? sau transforme în date anonime ?i s? înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozi?iilor legale privind protec?ia datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date. SC BIB 4 TRAVEL SRL se oblig? s? nu fac? public? adresa de e-mail a utilizatorilor ?i s? nu o dezv?luie unei ter?e p?r?i, dac? aceasta nu se afl? între partenerii agrea?i în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea ?i/sau procedurile judiciare. Nu r?spundem de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul ?i care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor. Nu ne asum?m nici un fel de responsabilitate pentru situa?iile în care utilizatorul î?i public? adresa sau orice alte date personale, din proprie ini?iativ?, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile website-ului.

PROPRIETATE INTELECTUAL?

Toate drepturile de proprietate intelectual? aferente con?inutului acestui website (incluzând, f?r? limitare, m?rcile comerciale, imaginile ?i siglele) sunt proprietatea SC BIB 4 TRAVEL SRL. Nu dobândi?i niciun drept asupra con?inutului acestui website cu excep?ia dreptului limitat de a utiliza website-ul în conformitate cu termenii ?i condi?iile

OBLIGA?IILE UTILIZATORULUI

Prin prezenta, utilizatorul este de acord s? respecte urmatoarele obliga?ii incluzând dar f?r? a se limita:
- responsabilitatea financiar? pentru toate tranzac?iile efectuate în contul sau numele dvs.
- aveti vârsta peste 18 ani ?i capacitatea legal? de a ini?ia ac?iuni juridice
- garantarea veridicit??ii datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs.
- neutilizarea Site-ului în scopuri speculative, a gener?rii de rezev?ri false sau frauduloase.
- interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii
- obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afi?a, licen?ia sau reproduce con?inutul Site-ului cu excep?ia utiliz?rii în scop personal ?i necomercial a unei singure copii a informa?iei con?inut? în Site.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

SC BIB 4 TRAVEL SRL nu este responsabil? pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza Site-ul ?i nici pentru e?ecurile generate de caren?a acestor aptitudini.
Sunte?i bineveni?i s? utiliza?i acest website în conformitate cu ace?ti termeni ?i pute?i imprima ?i/sau desc?rca informa?ii de pe acest website pentru utilizare personal?, dar nu în scopuri comerciale.
Nu ave?i permisiunea:
• de a stabili un link între acest website ?i orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website f?r? acordul nostru prealabil;
• de a realiza actiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viru?i informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
• de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica con?inutul pe care îl copia?i de pe acest website sau de a utiliza acest con?inut f?r? publicarea avertismentelor de copyright ?i alte drepturi de proprietate intelectual? pe care le utiliz?m în leg?tur? cu acest con?inut, în acela?i mod ?i în aceea?i form? prezentate pe website.
În condi?iile în care înc?lca?i ace?ti termeni sau politica noastr? privind protec?ia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastr? la acest website.

NEWSLETTER

Pe website pute?i identifica un formular de înscriere la newsletter. Pute?i subscrie la acesta prin inserarea adresei de email. Acest lucru reprezint? acordul dumneavoastr? pentru primirea nout??ilor, a ofertelor speciale precum ?i a altor informa?ii.
Utilizatorii care s-au abonat la newsletterele trimise de catre SC BIB 4 TRAVEL SRL se pot dezabona prin click pe link-ul de dezabonare trimis o data cu mesajul email.
Orice probleme legate de sec?iunea de newsletter se poate adresa cu cerere scris? la adresa noastr? specificat? în pagina de Contact.

LEG?TURI CU ALTE SITE-URI

Acest Site poate con?ine leg?turi c?tre alte pagini web externe ?i operate de alte p?r?i implicate.
Link-urile la alte website-uri sunt furnizate pentru u?urin?a folosirii site-ului. Dumneavoastr? ve?i accesa, desc?rca, naviga ?i utiliza astfel de website-uri pe riscul dumneavoastr?, f?r? a antrena nicio r?spundere din partea noastr?.
SC BIB 4 TRAVEL SRL nu are nici un control sau asociere cu aceste pagini web ?i nu î?i asum? nici o responsabilitate în legatur? ca acurate?ea, integritatea sau calitatea acestor pagini web ale p?r?ilor implicate.
Con?inutul acestor pagini web externe nu reflecta produsele, serviciile sau informa?iile furnizate de agen?ie . Orice opinii referitoare la con?inutul acestor pagini web externe vor trebui redirec?ionate c?tre administratorii paginilor în cauz?.

INTERZICEREA ACCESULUI

SC BIB 4 TRAVEL SRL î?i rezerv? dreptul de a v? interzice oricând accesul pe Site f?r? o notificare prealabil?.

RESPONSABILITATEA AGEN?IEI SC BIB 4 TRAVEL SRL

SC BIB 4 TRAVEL SRL nu este responsabil? pentru pierderile indirecte rezultate din prevederile acestui contract, din utilizarea defectuoas? a Site-ului sau a serviciilor turistice rezervate ?i achizi?ionate de pe website.
SC BIB 4 TRAVEL SRL este responsabil? doar pentru pierderile directe a c?ror valoare nu va dep??i tariful total al serviciilor turistice achizi?ionate (exceptând cazurile de deces sau accidentele personale a c?ror valoare nu are limit?).

FOR?? MAJOR?

SC BIB 4 TRAVEL SRL nu este responsabil? în cazul petrecerii unor evenimente cauzate de fort? major?. Evenimentele majore includ, dar f?r? a se limita, interven?ii guvernamentale, r?zboaie, r?piri, incendii, inunda?ii, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau ac?iuni industriale care pot afecta SC BIB 4 TRAVEL SRL sau furnizorii s?i.

RATA DE SCHIMB

Ratele de schimb cotate pe website sunt provenite din mai multe surse ?i pot s? nu fie întotdeauna actualizate zilnic. Este obligatoriu s? verifica?i ratele de schimb din ziua în care efectua?i rezervarea.

MODIFIC?RI ASUPRA SITE-ULUI

SC BIB 4 TRAVEL SRL î?i rezerv? dreptul de a modifica design-ul sau con?inutul site-ului, inclusiv disponibilitatea furnizorilor serviciilor turistice, baza de date, precum ?i alte caracteristici.
SC BIB 4 TRAVEL SRL poate de asemenea modifica ?i acesti termeni ?i condi?ii la anumite intervale de timp, f?r? notificare prealabil?, fiind obliga?ia utilizatorului s? revizuiasc? aceasta politic? anterior plas?rii unei comenzi în site.

MARC? ÎNREGISTRAT?

Copyright-ul, drepturile de proprietate ?i con?inutul Site-ului apar?in SC BIB 4 TRAVEL SRL . Materialul con?inut pe Site este proprietatea agentiei SC ALBA TRAVEL & EVENTS SRL sau a afilia?ilor s?i, exceptând cazul în care sunt recunoscute ca apar?inând altor p?r?i implicate.
Numele precum si celelalte m?rci, logo-uri sau elemente grafice con?inute în Site sunt m?rci înregistrate ale SC BIB 4 TRAVEL SRL sau ale afilia?ilor s?i. Alte nume de companii, produse sau servicii care apar pe Site pot fi m?rci înregistrate ale respectivilor proprietari.
Utilizatorul nu are nici un drept sau licen?? de utilizare a acestor m?rci înregistrate. Dac? utilizatorul consider? c? fotografiile sau textele publicate pe site incalc? legea dreptului de autor este rugat s? sesizeze acest lucru prin formularul de contact disponibil în Pagina de Contact, men?ionând pagina ?i con?inutul care contravin legii.
SC BIB 4 TRAVEL SRL utilizeaz? materiale promo?ionale puse la dispozi?ie de ter?i ?i nu poate controla sau verifica originea acestora. SC BIB 4 TRAVEL SRL va retrage imediat din site orice material ilegal ?i va informa partea v?t?mat? despre acest lucru.

CONFIDEN?IALITATE

Prin prezenta sunte?i de acord cu utilizarea informa?iilor dvs. personale de catre SC BIB 4 TRAVEL SRL sau a afilia?ilor ?i a altor p?r?i implicate, în concordan?? cu termenii ?i în scopul declarat stipulat în Politica de confiden?ialitate a agen?iei SC BIB 4 TRAVEL SRL care se reg?se?te pe website.
Dac? aveti întreb?ri în legatur? cu politica de confiden?ialitate, v? rug?m s? ni le adresa?i prin email sau în scris la adresele men?ionate în pagina Contact.
Datele personale colectate sunt utilizate de SC BIB 4 TRAVEL SRL exclusiv pentru îndeplinirea obliga?iilor sale contractuale fa?? de turi?ti, pentru emiterea facturilor, voucherelor, a notific?rilor c?tre unit??ile hoteliere, al?i tour-operatori, ambasade sau companii de asigurare, numai daca serviciile achizi?ionate de clien?i impun acest lucru. Agentia SC BIB 4 TRAVEL SRL nu divulg? altor ter?e persoane datele personale în alte scopuri decât cele men?ionate.
Conform cerin?elor Regulamentului UE 2016/679 ?i a Directivei UE 2016/680 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circula?ie a acestor date, ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, SC ALBA BIB 4 TRAVEL SRL va administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de c?tre dvs.
Conform legislatiei, dvs. beneficia?i de dreptul de acces, de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supu?i unei decizii individuale ?i dreptul de a v? adresa justi?iei. Totodat?, ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor personale care v? privesc ?i s? solicita?i stergerea datelor.
Trebuie s? men?ion?m îns? c? ne este imposibil s? proces?m rezerv?ri care nu con?in aceste date obligatorii

POLITICA DE SECURITATE

Agentia SC BIB 4 TRAVEL SRL se preocupa s? ofere o protec?ie ridicat? a datelor personale salvate pe sistemele propri. Rug?m utilizatorii s? fie con?tien?i totu?i c? nici o informa?ie transmis? via Internet nu este în totalitate sigur?. Ar trebui, deci, s? ave?i grij? atunci când înregistrati date personale online. Noi lu?m m?suri rezonabile pentru a v? asigura securitatea informatiilor din momentul în care le primim.
Vom dezv?lui datele personale doar în cazul în care legea ne-o cere sau daca suntem ferm convin?i c? este absolut necesar pentru a respecta legea, a coopera cu autorit??ile sau a proteja drepturile juridice ale SC BIB 4 TRAVEL SRL.

COOKIE-URI

Cookie-ul reprezint? un fi?ier de tip ".txt", oferit browser-ului dumneavostr? de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostr?. Majoritatea browser-elor sunt setate s? accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dumneavoastr?, s? fi?i anun?a?i de fiecare dat? când primi?i câte un cookie, sau s? refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este important s? ?ti?i c? dac? a?i setat browser-ul s? refuze cookie-urile, nu ve?i putea face rezerv?ri in site-ul nostru. Pe lâng? cookie-urile setate de agentie, site-ul nostru foloseste serviciile pentru promovare ce pot seta propriile cookie-uri ?i serviciile Facebook ?i Google pentru media sharing ?i statistici privind accesarea site-ului. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la în?elegerea ?i folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. Este posibil ca aceast? ter?? parte s? downloadeze cookie-uri în computerul dumneavoastr?, care s?-i permit? s? strâng? date statistice referitoare la contentul personalizat ?i pentru monitorizarea campaniilor desf??urate de ace?tia.
SC ALBA BIB 4 TRAVEL SRL nu poate controla ?i nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastr?, instalate de o ter?? parte.

LEGEA GUVERNANT?

Acesti Termeni si Condi?ii reprezint? contractul între Utilizator ?i Agen?ia SC BIB 4 TRAVEL SRL ?i este guvernat de legile din România.